Free download movies with Rene Wang in hdCredits

Skyscraper (2018)
as Hong Kong Newscaster
Bei Jing yu shang Xi Ya Tu (2013)
as Linda